Welkom bij de Privacy-sectie van Gi Group. Wij zetten ons altijd in voor het waarborgen van respect voor de rechten van mensen, inclusief het recht op privacy en veiligheid van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere toepasselijke wetgeving. Op deze pagina informeren wij u over hoe wij de informatie die u ons verstrekt tijdens uw interactie met ons verzamelen, gebruiken en beschermen.