Wij hechten grote waarde aan u privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database. Deze zullen wij bewaren voor een periode van twee jaar. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.