“Met onze dienstverlening willen we, als een belangrijke wereldwijde speler, een bijdrage leveren aan de evolutie van de arbeidsmarkt en willen we de nadruk leggen op de persoonlijke en maatschappelijke waarden van werk.

 

Onze kernwaarden

Onze missie was het vertrekpunt bij het definiëren van onze kernwaarden. Al onze collega’s binnen Gi Group nemen de kernwaarden als basis voor hun activiteiten.

Bij Gi Group zien wij werk als manier om jezelf te ontplooien, om je dromen te kunnen verwezenlijken en om bij te dragen aan de samenleving. Dit is de reden waarom het werk van Gi Group is gericht op het creëren van arbeidsmarkt kansen voor onze kandidaten die aansluiten bij de persoonlijke ambities, behoeften en verwachtingen voor de toekomst.

Wij zijn ons zeer bewust van de sociale rol die wij innemen binnen de maatschappij. Als grote internationale speler op het gebied van HR services kunnen en willen wij een invloedrijke rol spelen in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Wij vragen al onze collega’s om de verantwoordelijkheid te nemen om:

  • de erkende mensenrechten te waarborgen;
  • de lokale wetten van de landen waar Gi Group opereert te respecteren;
  • de wetgeving aangaande een veilige en gezonde werkplek te waarborgen;
  • het milieu te respecteren en te beschermen

Aandacht

Bij Gi Group staan aandacht en zorg centraal bij alles wat we doen. Alleen dan kunnen wij een goede dienstverlening bieden. Al onze collega’s werken met de grootste aandacht voor onze klanten en kandidaten en gaan voor een langdurige samenwerking.

Wij zijn ervan overtuigd dat een solide bedrijfsvoering bijdraagt aan de service en marktwaarde. Een sterke financiële positie is belangrijk voor de continuïteit van de organisatie. Wij respecteren hierbij altijd de lokale wetten, zijn altijd compliant en wij streven altijd naar eerlijke concurrentie.

Om als persoon of onderneming te groeien, moet je blijven ontwikkelen en innoveren. Een continue veranderende economie vereist innovatie, nieuwe oplossingen en diensten. Wij denken dat door het delen van onze kennis en ervaring iedereen zich kan blijven ontwikkelen.

Mensen zijn het fundament van iedere organisatie. Wij geloven in de kracht van team work en het creëren van betrokkenheid.  Iedereen binnen Gi Group weet dit en wordt gestimuleerd om hier aan bij te dragen. Er wordt van alle medewerkers verwacht dat zij een positieve relatie opbouwen met hun collega’s.

Op die manier worden inzichten en ideeën uitgewisseld en wordt er samen meerwaarde gecreëerd voor de organisatie. Wij hebben een open cultuur waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om zijn of haar ideeën te uiten.